Sänk momsen på naturguidningar!

Samisk kultur på museum i Stockholm: 0% moms.
Samisk kultur via guidning i renbeteslandet i Lappland: 25% moms.

Det är alltså högre moms = högre kostnad = högre pris på levande kultur. Ekoturismföretag som vårt blir alltså enormt missgynnade och får problem då de måste ta ut hutlösa priser.

Som Nils Torbjörn Nutti säger i nedanstående artikel: "Känner verkligen våra politiker till att det är olika moms på visningar bland samiska museiföremål jämfört med guidningar av och bland livs levande samiska kulturbärare?"

Och detta gäller inte bara samisk kultur. Riktiga naturguidningar som våra måste betala 25% moms till staten medan en djurpark som gör liknande aktivitet på sitt område måste betala 6% moms.

https://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=819

Sign up for trip and mountain news!

* indicates required
Language of newsletter / Språk för nyhetsbrev
Email Format